Odsherred Golfklub

Sjælland, Danmark

I et område, hvor man finder noget af Danmarks smukkeste natur med blomstrende lyngenge, dramatiske istidslandskab, plantager og et vidtstrakt hedelandskab ligger Odsherred Golfklub. Den hyggelige nordsjællandske klub ligger helt præcist ved den lille by Højby, nogle kilometer udenfor Nykøbing.

En golfbane bliver til
Historien om Odsherredbanen begyndte i 1965. Dengang lå der ingen golfbaner på denne del af Sjælland. En bane var tæt på at være en realitet i Holbæk, men skulle der spilles golf måtte man tage færgen fra Rørvig til Asserbo Golf Club på den anden side af Isefjorden.  

En lille gruppe pionerer tog turen frem og tilbage i nogle år, men det var besværligt og derfor opstod ideen om at anlægge en bane på Nykøbing Sjælland. På de marker, hvor landmand Nicolaisen dyrkede sine roer købte en kreds af golfentusiaster 55 tdr. land for den nette sum af 377.000 kr.

I Dansk Golf Unions medlemsblad ’Golf’ kunne man i december-udgaven i 1966 læse, at det erhvervede areal bl.a. bestod af et sandet, småbakket terræn, hvor bakketoppen for mange år siden var plantet til med trægrupper, mest nåletræsplantninger.

’Imellem disse bevoksninger slynger sig græsbevoksede, fredelige dale, hvor en del af de nye fairways bliver anlagt.’

Odsherred banen havde lige fra begyndelsen mange lighedstræk med en klassisk svensk skovbane. Og det var da også i samarbejde med den svenske golfbanearkitekt Anders Amilon at de første 12 huller blev skabt. Banen blev under stor festivitas indviet den 2. juli 1967, og Odsherred Golfklub blev dermed nr. 20 i rækken af danske golfklubber.

En bane med masser af variation
Det er uomtvisteligt, at der i en periode i dansk golfhistories tidlige år blev søsat en række danske golfbaneprojekter, hvor resultatet af den ene bane var svær at skelne fra den anden. Til den kategori hører Odsherred Golfklub ikke.

Odsherredbanen ligger smukt indpasset i den særlige natur, som kendetegner denne del af det nordvestlige Sjælland. Banen kunne, som nævnt, lige så godt have ligget et sted i Sverige. De smukke gamle fyrretræer omkranser banen og er med til at give den sin helt særlige karakter. Områdets geologiske landskabsformer byder på en variation af højdedrag, niveauforskelle, smalle passager og åbne områder. Og det hedder sig, at solens genspejl i havet omkring Odsherred giver et lys, som kun findes få andre steder i Danmark. Og hvad som måske er allermest vigtigt at fremhæve er, at banen udmærker sig ved, at man efter runden rent faktisk kan huske stort set samtlige huller. Det plejer at borge for en vis kvalitet.

En mesters værk
I 1991 blev Odsherredbanen udvidet til 18 huller. Man anlagde en del af de nye huller i en gammel kirsebærplantage, som i dag stadig kan ses på hullerne 5, 6, 7, 11 og 12.

Arkitekten på de nye huller var den legendariske banearkitekt og dansk golfs ’grand old man’ Frederik Dreyer, der har sat streger til et utal af baneanlæggelse og omlægninger i bl.a. Holbæk, Blokhus, Ebeltoft, Esbjerg, Sct. Knuds Golfklub og Silkeborg Golf Club.

Dreyer byggede videre på det eksisterende fundament og fik dermed skabt en række unikke golfhuller. I 2005 fik den danske golfbanearkitekt Line Mortensen lov at svinge taktstokken ved anlæggelsen af tre nye huller. Mortensen, der herhjemme nok mest er kendt for at have sat sit fingeraftryk på Gyldensteen Golf, designede hullerne 5, 6 og 12, og med sit lokalkendskab og baggrund indenfor landskabsarkitektur og golfbanedesign fik hun designet tre huller, som i dag hører til blandt banens absolut bedste.  

De karaktertræk, som der især lægges mærke til er, at mange af hullerne er anlagt på en måde, så man stort set ikke bemærker, at der er andre golfspillere på banen. En hare springer over stien og en rovfugl hænger i luften i frit fald ned mod sit bytte. Det er alt hvad der rører sig, og det efterlader en med oplevelsen af, at befinde sig i et fredfyldt landskab langt væk fra hverdagens stress og jag. 

En bane, der kræver god course management
Ofte er teeslaget nøglen til en god score, når man spiller på Odsherredbanen. Smalle fairways, flankeret af enten løv- eller nåleskov, og fritliggende huller i åbent terræn, hvor vinden i den grad kan være en afgørende faktor. Det gælder om at tænke sig om.

En golfbanes ’hvide ansigter’ er et begreb, som mest af alt relaterer sig til bunkers på visse baner. En hævet bagkant på bunkers får det til at se ud som om, at hver enkelt bunker ligger og kigger tilbage på spilleren. Dem er der ikke mange af på Odsherredbanen. Til gengæld risikerer man at komme en tur på stranden på banens 14. hul. ’Stranden’ er nemlig betegnelsen for en 98 meter lang bunker, der ligger placeret op langs højre side af fairway. Her er mange gode scores gået tabt gennem tiden.

En rigtig hyggelig bane
Der spilles hvert år mere end 40.000 runder golf på banen i Odsherred. Og det forstår man egentlig godt. Den relativt korte bane er måske ikke en bane, der kan måle sig med de forholdsvis mange prestigeprojekter, som er skudt i vejret de seneste 10 år, men en runde på Odsherredbanen er til gengæld hyggelig ud over al forstand.

Konklusionen er derfor, at det danske sommerlandskab, når det er bedst i en kombination med banens særegne ’svenske præg’ giver et perfekt udgangspunkt for nogle hyggelige timer på golfbanen. Samtidig er det en, til tider, krævende test, men der findes også en del korte huller, hvor præcision er nøgleorden og hvor chancen for en god score bestemt er til stede.

                                                  

Vil I på et golfophold på Sjælland og spille Odsherred Golfklub, så anbefaler vi at I overnatter på Dragsholm Slot.

 

  • Antal huller Antal huller 18
  • Afstand til Dragsholm Slot Afstand til Dragsholm Slot 20 km
  • Driving Range Driving Range Ja
  • Putting Green Putting Green Ja
  • Buggy er nødvendig Buggy er nødvendig Nej
  • Restaurant Restaurant Ja
  • Banetype Banetype Parkbane
  • Pro shop Pro shop Nej