Intelligent PR og GolfMarketing

GolfersGlobe Media bygger bro mellem medier og klienter - Er GolfersGlobe Media jeres nye mediepartner på det danske og skandinaviske marked? GolfersGlobe Media skaber synlighed og positiv omtale i en bred vifte af medier – både på print og online. Læs mere om mulighederne nedenfor. 

På GolfersGlobe har vi mange års erfaring fra golf- og rejsebranchen. Vi har et indgående kendskab til branchens væsentligste aktører, og vi arbejder tæt sammen med både medier, mediefolk og rejsebureauer.

Vi ved, hvordan branchen fungerer, og vi kender til jeres kunders ønsker, behov og adfærd. Med udgangspunkt i vores indgående brancheerfaring udarbejder vi en dynamisk PR-strategi, som henvender sig til golfspillere på det skandinaviske marked, og som bringer jer tættere på jeres målgruppe.

VI LYTTER TIL JER
Hvad er vigtig for jer, hvor er jeres hovedfokus, og hvad ønsker I at opnå? 

Når vi kender svarene lægger vi en skræddersyet markedsføringsstrategi og med fokus på en flerstrenget innovativ strategi skaber vi synlighed omkring det enkelte brand både i trykte medier og på de førende onlineplatforme indenfor golfverdenen. 

DE MANGE FORDELE
-Vi bliver jeres lokale mediesamarbejdspartner og sparer jer for både tid og penge.

-Gennem et strategisk samarbejde med GolfersGlobe Media får I det maksimale ud af jeres markedsføringsbudget på det skandinaviske marked.

-Lad GolfersGlobe hjælpe jer med at bygge bro til vores netværk af medier, journalister og rejsebureaufolk.

-Vi fortæller den gode historie igen og igen – og gør jeres destination synlig og attraktiv.

ET UDBYTTERIGT SAMARBEJDE
-Er golfspillere i dag ikke en del af jeres kundesegment, så hjælper vi jer med at få flere golfspillende gæster fra de skandinaviske lande – output: færre low season perioder og en begrænsning af jeres ledige kapacitet hen over året.

-Øg jeres omsætning og antallet af gæster fra Skandinavien – kom med i programmet hos flere skandinaviske rejsebureauer. 

-GolfersGlobe gør journalister og mediefolk til jeres ambassadører, når der skrives artikler, postes på de sociale medier og når oplevelser bliver fortalt og spredt viralt.

CONTENT MARKETING
På GolfersGlobe arbejder vi seriøst og målrettet med Content Marketing, fordi vi tror, det er fremtidens vigtigste markedsføringsredskab. Vi skriver bl.a. artikler og udarbejder pressemeddelelser om de enkelte lande og destinationer, og gennem en årrække har vi derfor opbygget et indgående kendskab til golfdestinationer verden over.

Vi arbejder ikke udelukkende med kommercielle budskaber. I stedet arbejder vi vedvarende og langsigtet med en klar defineret strategi om at skabe brugbar information og nyttig viden, som har værdi for vores brugere og jeres kunder. Vi ved meget præcist, hvad der gør den enkelte destination attraktivt for den rejsende golfspiller.

POSITIV OMTALE
Vi fortæller den gode historie, og er med til at styrke vores klienters position på markedet. Vi hjælper med at få skabt en positiv spiral og sikrer, at budskabet når ud til både journalister, medier, rejsebureauer samt Skandinaviens mere end 1 million golfspillere.

Det er afgørende at øge kendskabsgraden til jeres destination gennem medierne. Men lige så afgørende er det, at jeres produkt er kendt blandt rejsebureauerne. Det er gennem rejsebureauerne, at I opnår det største salg. Vi inspirerer bureauerne og kommer med de rigtige budskaber, og vi sørger på den måde for, at rejsebureauerne får kendskab til jeres produkt, så de kan begynde at sælge det.

SYNLIGHED I MEDIERNE
Vi håndterer medieplanlægningen for vores klienter og effektuerer strategien ud i både print- og onlineannoncer med hensyntagen til medie, format, placering og målgruppe. Vi fastlægger hver enkelt målgruppe og udvælger de rigtige medier.

GolfersGlobe indgår i et tæt samarbejde med medierne og kan qua vores størrelse opnå de bedste priser. Dermed kan vi spare vores klienter for mange mediekroner og samtidig øge effekten af deres marketing spend. Vi har fokus både på den individuelle annoncering, men har samtidig også et bredere perspektiv, hvor vi samarbejder på tværs af aktører, og hvor jeres destination kommer i centrum og får langt mere eksponering end ellers.

HVAD VI KONKRET KAN:

-Vi skaber positiv omtale i medierne i Skandinavien

-Vi tilbyder en skræddersyet medieløsning med både annoncering og redaktionel omtale

-Vi udsender pressemeddelelser til flere hundrede medier og mediefolk i hele Skandinavien – både på dansk og på engelsk

-Pressemeddelelserne ligger også i et mediearkiv på GolfersGlobe.com med fri adgang for journalister

-Vi arbejder med email marketing og sender jeres budskab ud til en meget relevant målgruppe

-Vi er aktive på de sociale medier og øger kendskabsgraden til jeres virksomhed på Facebook, Instagram og Twitter

-Vi afholder events (golfdage) i samarbejde med vores partnere

-Vi arrangerer presseture, hvor vi inviterer journalister fra Danmark, Sverige, Norge og Finland.

KONTAKT OS OG FÅ ET GODT TILBUD - vil I høre mere om mulighederne for at blive eksponeret på det skandinaviske marked - så kontakt Søren Barnak på tlf. +45 27 12 51 93 eller send en email til info@golfersglobe.com, så vil vi kontakte jer hurtigst muligt.